Monthly Archives: ноември 2020

Музикалните инструменти и влиянието им върху човешкото здраве

Всеки един от различните музикални инструменти има уникални виброчестотни характеристики и оказва съответния лечебен ефект върху различни органи и системи на човешкото тяло. Благодарение на многобройните изследвания на психотерапевти, вирусолози, физици, имунолози и други учени, категорично са доказани огромните ползи от въздействието на музиката върху организма. Ето кой музикален инструмент за какво помага: Цигулката, подобно и на всички останали струнни ...

Read More »