Monthly Archives: април 2020

Даниел Петков: Последните две години са крайно негативни за българското селско стопанство

Даниел Петков е народен представител от ПГ на „БСП за България“ и член на Комисията по земеделието и храните в парламента. От novapress.bg го потърсихме за мнение за нужните реформи, които трябва да бъдат направени в сектор „Земеделие“. Г-н Петков, кризата от пандемията от коронавирус показа проблеми в редица сектори. Каква е диагнозата за сектор „Земеделие“? Трудно може да се постави диагноза предвид ситуацията, ...

Read More »

Николай Иванов: Социален взрив чука на вратата в Северозападна България

Николай Иванов е народен представител от ПГ на „БСП за България“, Бивш кмет на Враца. Член е на Комисията по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление и Комисията по труда, социалната и демографската политика. Потърсихме го за коментар за това как най-бедният регион в България и Европа – Северозападна България се справя с кризата от пандемията   Г-н Иванов, стана ...

Read More »

Бойко Петев: Влизането в Еврозоната трябва да стане при ясни параметри и работеща икономика на пълни обороти

Бойко Петев е магистър по „Счетоводство и контрол“ и доктор по финанси. Работил е 12 години в Министерство на финансите и агенции в системата на МФ. Бил е главен секретар на Изпълнителната агенция „Одит на средствата от ЕС“. От 2002 г. Е преподавател в НБУ. Автор и съавтор на учебници и учебни помагала в сферата на данъчното облагане. От novapress.bg ...

Read More »

Атанас Пъдев: Очаквам фалити в туризма, ако не се преразгледат пандемичните мерки до края на април

Атанас Пъдев е общински съветник в град Павел баня и ръководител на социалистите в балнеоложкия град. И сега и като народен представител от БСП в 42-то НС е застъпвал тезата, че е нужна активна подкрепа на държавата в сектор „Туризъм“. От novapress.bg го потърсихме за коментар затова какви ще са последствията от мерките срещу разпространението на коронавируса за туризма.   ...

Read More »

Структура на рекламната агенцията на оперативно ниво

Оперативното ниво на взаимоотниятаята е от решаващо значение за нейния успех. Тук субектите и техните характеристики са други. Задачата на рекламодателя се изпълнява от представители на маркетинговия отдел на фирмата – рекламодател и рекламоведите от агенцията. На практика те извършват същинската работа, защото и най-добрите стратегически решения биха останали само на хартия, ако не се ръководят от това ниво. Маркетолозите ...

Read More »

Даниел Петков: Разделението на търговската площ в големите вериги за продажба на родна продукция трябва да се уреди със закон

Даниел Петков е народен представител от ПГ на „БСП за България“ и член на Комисията по земеделието и храните в парламента. Интервю на novapress.bg Г-н Петков, ще сработи ли намерението на правителството да бъдат разделени големите хранителни вериги така, че половината продукция, която се продава, да е родна? Предложението е направено в специфични за страната условия, имайки предвид че се намираме ...

Read More »

Теоретико-методическите на реториката

Реториката днес е изправена пред необходимостта да осмисли теоретико-методическите си основи, система, структура като ги преведе в съответствие с постиженията на обществознанието и новите практически критерии на реторичното общуване: хуманизацията на обществознанието, когнитивизма в науката, новата структурна и информационна мрежа, новите политически ценности и новата етика. Противоположно на пътя на изследване, който върви от явлението към същността, от единичното към ...

Read More »

Теорията на аргументацията и убеждаващата комуникация

Всестранното изследване на убеждаващата комуникация е необходимо от голямата роля, която оказва диалога в днешното общество. Новото мислене се появява от необходимостта при вземане на решения, съдбоносни за големи човешки общности. Политическия диалог, научния диалог, диалог в производството, търговията, рекламата, проучванията на пазара , всички аспекти на съвременния обществен живот, имат нови културни  изменения,в които най-важната характеристика е откриването на ...

Read More »

Основни проблеми във взаимоотношенията между рекламодателя и рекламната агенция

Нека да тръгнем първо с финансови проблеми– най-честият повод за конфликти. Тези проблеми възникват от спецификата за системата за заплащане. РА и способностите на нейния продукт. Става дума за повременна оценка на една консултантска дейност и един интелектуален продукт. Тази хибридност става осезателен проблем, когато се прецизира стойността на стоката. И още един проблем, затрудняващ финансовия процес – рекламният бизнес ...

Read More »

Заем за хора с лоша кредитна история

Хората с лоша кредитна история нямат голям шанс за заем в Банката. Кредитните компании идват с помощ, някои от които не обръщат внимание на отрицателната кредитна история. Лошата кредитна история е проклятие на много клиенти. Закъснението при изплащането на заем или заем има отрицателно въздействие върху възможността за поемане на друг пасив. Деликатността ще бъде видима в бюрото за кредитна ...

Read More »