Доколко важна е позитивната училищна среда?

Нека не се заблуждаваме – училището съвсем не е любимото място на по-голямата част от децата. За много от тях то е източник на ежедневен стрес, и не само заради твърде сложната учебна програма, но и заради лошите взаимоотношения с техните връстници. Едно от престижните училища в страната ни е Частно училище Цар Симеон Велики. В него позитивната образователна среда е не просто пожелание, а реалност.

Доколко важна е средата и какво значи „позитивна”?

Училищната атмосфера се определя от нейните съоръжения, класни стаи и дисциплинарни политики и практики. Средата поставя основата за външните фактори, които влияят на учениците. Позитивната образователна институция се дефинира като училище, което разполага с подходящи съоръжения, добре управлявани ресурси, и ясна, справедлива дисциплинарна политика.

Съществуват множество отличителни белези на академичната, дисциплинарната и физическата среда в училищата с положителен климат. Една от техните основни характеристики са значително по-високите резултати на учениците. Неслучайно е прието схващането, че доброто училище изгражда добри и достойни хора.

Множество проучвания показват пряка връзка между положителната училищна атмосфера и по-високите оценки – на тестове и в дипломите за завършено обучение. Например, ефективните и висококвалифицирани преподаватели с високи очаквания към техните възпитаници, наред с добрите условия на преподаване, са свързани със силна академична ефективност според болшинството проучвания.

Подкрепата на връстници за ориентирано към високи постижения поведение, включително учене и участие в час, също е силно обвързана с положителния училищен климат и академичните постижения. В частните училища като ЧСУ Цар Симеон Велики децата се подкрепят и подпомагат взаимно, което по-никакъв начин не влияе на състезателния дух и индивидуалните им амбиции.

Като цяло, за да постигнат успех, учениците трябва да учат и да бъдат ангажирани в учебните дейности, а училищната среда може да повлияе както на посещаемостта, така и на ангажираността в учебния процес. Политиките на училищна дисциплина, които залагат на релационни и възстановителни практики, вместо на наказания, се смятат от подрастващите за справедливи.

Училището, в което тийнейджърите се чувстват защитени и справедливо критикувани за конкретни провинения, е по-често, дори редовно посещавано от тях, и обратно. Усещайки заплаха и неразбиране в учебното заведение, децата започват да пропускат часове, а в отделни случаи не посещават училището с дни, понякога без знанието на техните родители. Отсъствията водят до пропуски в изучавания материал, а това се отразява на тестовите резултати.

Позитивната среда е и здравословна. Такава образователна институция е осигурила на своите възпитаници модерна спортно-техническа база, чието използване не се ограничава единствено с часовете по физическо възпитание, а е свързано с много от извънкласните дейности. В частните училища учениците могат да развият професионални умения в дадена спортна дисциплина и след завършване да се насочат към професионалния спорт.

Храненето също би могло да носи позитиви. Приучаването на децата към здравословно хранене е задача на родителите, с която те не винаги се справят успешно. Училището би могло да поеме и тази възпитателна функция, осигурявайки оптимален брой дневни хранения, в които влизат единствено качествени, прясно приготвени и питателни храни.

Частно училище Цар Симеон Велики притежава всички характеристики на учебно заведение, в което средата и методите на обучение са изцяло позитивни. Вашето дете би могло да расте и учи в положителна обстановка, получавайки един брилянтен старт в живота, който ще му осигури бъдещи кариерни и житейски успехи.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Книгата „България 0.5 : грешките в кода“ дава отговор на въпроса защо положението в България е такова, каквото е

10.06.2019 г. София. След три дни, на 13.06, четвъртък, излиза книгата „България 0.5 : грешките ...