Без категория

Структура на рекламната агенцията на оперативно ниво

Оперативното ниво на взаимоотниятаята е от решаващо значение за нейния успех. Тук субектите и техните характеристики са други. Задачата на рекламодателя се изпълнява от представители на маркетинговия отдел на фирмата – рекламодател и рекламоведите от агенцията. На практика те извършват същинската работа, защото и най-добрите стратегически решения биха останали само на хартия, ако не се ръководят от това ниво. Маркетолозите ...

Read More »

Теоретико-методическите на реториката

Реториката днес е изправена пред необходимостта да осмисли теоретико-методическите си основи, система, структура като ги преведе в съответствие с постиженията на обществознанието и новите практически критерии на реторичното общуване: хуманизацията на обществознанието, когнитивизма в науката, новата структурна и информационна мрежа, новите политически ценности и новата етика. Противоположно на пътя на изследване, който върви от явлението към същността, от единичното към ...

Read More »

Теорията на аргументацията и убеждаващата комуникация

Всестранното изследване на убеждаващата комуникация е необходимо от голямата роля, която оказва диалога в днешното общество. Новото мислене се появява от необходимостта при вземане на решения, съдбоносни за големи човешки общности. Политическия диалог, научния диалог, диалог в производството, търговията, рекламата, проучванията на пазара , всички аспекти на съвременния обществен живот, имат нови културни  изменения,в които най-важната характеристика е откриването на ...

Read More »

Основни проблеми във взаимоотношенията между рекламодателя и рекламната агенция

Нека да тръгнем първо с финансови проблеми– най-честият повод за конфликти. Тези проблеми възникват от спецификата за системата за заплащане. РА и способностите на нейния продукт. Става дума за повременна оценка на една консултантска дейност и един интелектуален продукт. Тази хибридност става осезателен проблем, когато се прецизира стойността на стоката. И още един проблем, затрудняващ финансовия процес – рекламният бизнес ...

Read More »

Заем за хора с лоша кредитна история

Хората с лоша кредитна история нямат голям шанс за заем в Банката. Кредитните компании идват с помощ, някои от които не обръщат внимание на отрицателната кредитна история. Лошата кредитна история е проклятие на много клиенти. Закъснението при изплащането на заем или заем има отрицателно въздействие върху възможността за поемане на друг пасив. Деликатността ще бъде видима в бюрото за кредитна ...

Read More »

Ипотечен кредит за строеж на еднофамилна къща

  Българската къща е традиционна и много семейства се стремят към такова жилище. Повечето искат къщата им да бъде еднофамилна. Голяма част от семействата биха се възползвали от ипотечен кредит за строеж на еднофамилна къща. И то къща според техните изисквания. Такива изисквания към кредита, обаче, ще има и банката. На нея ще трябва да представите разрешение за строеж, цялата ...

Read More »

Ипотечен кредит за строеж на къща

  Българинът обича да строи къща. Повечето хора искат да имат своя собствена къща. Къщата е запазена марка за много семейства, не само по селата. Така че, един ипотечен кредит за строеж на къща, далеч не е лишен от смисъл. Още повече, че това е с благородна кауза.. Българинът предпочита такъв заем, пред варианта да изплаща апартамент. Но по-добре да ...

Read More »

Пластични решения в дизайна при дрехите

  При представяне на модния подиум една новаторска идея може и има право да наруши границата, осигуряваща комфорт на тялото при покой и в движение. Mоментен дискомфорт за тялото, дарявайки го с нови изразителни качества. Ако тази идея е в основата на дреха с всички нейни функции в реалния живот, дизайнът, създавайки качество в различни аспекти, следва да осигури необходимия ...

Read More »

Организационна структура на рекламният отдел

Рекламоведският отдел осъществява мениджмънта на рекламата. Той изпълнява 4 основни функции: – осъществява връзката на агенцията с бизнеса – да бъде организиращ център на ПА като цяло – осъществява стратегическо планиране на маркетинговата комун. политика – търговско-адвокатска функция Може да се каже, че този отдел е на моста между агенцията и клиентите. Управлява се от “мениджър-директор”. В отдела може да ...

Read More »

Организационна структура на агенцията за пълно рекламно обслужване и ролята на творческият отдел

Творческият отдел се нарича още “флагманът” на всяка рекламна агенция, защото творческия процес е най-вавен за агенцията. Този отдел е генератор на идеи, на специфични идеи, които изграждат образа на агенцията в публичното пространство. Никой не си спомня проучванията, медиа-плановете, маркетинговата стратегия, но всеки си спомня произведенията на творческия отдел. Добрата рекламна идея дава ефект на пазара, дори и при ...

Read More »