Без категория

Какви модели на детски кукли има в Raya Toys

Какви модели на детски кукли има в Raya Toys Няма малко момиче, което да не си мечтае да бъде принцеса. Блянът по приказните дворци, щастливите любови и огромните блестящи рокли остава жив доста дълго време, а именно това поражда и желанието за игра с малки и големи кукли, които в онлайн магазин Рая Тойс ще откриете в цялата им прелест ...

Read More »

Защо обичаме музиката

Самият факт, че онлайн могат да се намерят десетки статии на различни езици със заглавието „Защо обичаме музиката” е показателен за музиката като феномен в живота ни. Музиколозите са удивени от факта, че човешкият мозък работи така, че да изпитва удоволствие от основните за оцеляване хранене, движение, секс, но също така и от нещо, което изчезва на мига след като ...

Read More »

Какви видове работни панталони има

Носенето на специализирано работно облекло е задължително при много от професиите. Специфичните дейности, които извършваме ежедневно, налагат наличието на лични предпазни средства, за да кореспондират с условията на труд, които в доста от случаите носят и висок риск за трудещите се. Работните панталони са вид дреха за професионална употреба, като те се носят изключително интензивно от хора, занимаващи се със ...

Read More »

Факти за спорта, които трябва да знаете

В тази статия ще ви запознаем с няколко интригуващи факти за спорта, които е добре да знаете. С помощта на колегите от БетКредо ние сме подбрали най-интересните факти и ще научите много за различните спортни дисциплини – футбол, тенис, волейбол, моторни спортове и др. Състезавайки се в три олимпиади, между 1956 и 1964 година, гимнастичката Лариса Латинина печели 18 медала ...

Read More »

Структура на рекламната агенцията на оперативно ниво

Оперативното ниво на взаимоотниятаята е от решаващо значение за нейния успех. Тук субектите и техните характеристики са други. Задачата на рекламодателя се изпълнява от представители на маркетинговия отдел на фирмата – рекламодател и рекламоведите от агенцията. На практика те извършват същинската работа, защото и най-добрите стратегически решения биха останали само на хартия, ако не се ръководят от това ниво. Маркетолозите ...

Read More »

Теоретико-методическите на реториката

Реториката днес е изправена пред необходимостта да осмисли теоретико-методическите си основи, система, структура като ги преведе в съответствие с постиженията на обществознанието и новите практически критерии на реторичното общуване: хуманизацията на обществознанието, когнитивизма в науката, новата структурна и информационна мрежа, новите политически ценности и новата етика. Противоположно на пътя на изследване, който върви от явлението към същността, от единичното към ...

Read More »

Теорията на аргументацията и убеждаващата комуникация

Всестранното изследване на убеждаващата комуникация е необходимо от голямата роля, която оказва диалога в днешното общество. Новото мислене се появява от необходимостта при вземане на решения, съдбоносни за големи човешки общности. Политическия диалог, научния диалог, диалог в производството, търговията, рекламата, проучванията на пазара , всички аспекти на съвременния обществен живот, имат нови културни  изменения,в които най-важната характеристика е откриването на ...

Read More »

Основни проблеми във взаимоотношенията между рекламодателя и рекламната агенция

Нека да тръгнем първо с финансови проблеми– най-честият повод за конфликти. Тези проблеми възникват от спецификата за системата за заплащане. РА и способностите на нейния продукт. Става дума за повременна оценка на една консултантска дейност и един интелектуален продукт. Тази хибридност става осезателен проблем, когато се прецизира стойността на стоката. И още един проблем, затрудняващ финансовия процес – рекламният бизнес ...

Read More »

Заем за хора с лоша кредитна история

Хората с лоша кредитна история нямат голям шанс за заем в Банката. Кредитните компании идват с помощ, някои от които не обръщат внимание на отрицателната кредитна история. Лошата кредитна история е проклятие на много клиенти. Закъснението при изплащането на заем или заем има отрицателно въздействие върху възможността за поемане на друг пасив. Деликатността ще бъде видима в бюрото за кредитна ...

Read More »

Ипотечен кредит за строеж на еднофамилна къща

  Българската къща е традиционна и много семейства се стремят към такова жилище. Повечето искат къщата им да бъде еднофамилна. Голяма част от семействата биха се възползвали от ипотечен кредит за строеж на еднофамилна къща. И то къща според техните изисквания. Такива изисквания към кредита, обаче, ще има и банката. На нея ще трябва да представите разрешение за строеж, цялата ...

Read More »