73 000 лева санкция плаща община Петрич, заради пропуски в провеждането на обществената поръчка за саниране сградата на общинска администрация

Финансова корекция в размер на 73 000 лв. наложи Министерство на регионалното развитие и благоустройството на община Петрич. Парите общината ще връща, заради допуснати сериозни грешки в провеждането на обществена поръчка за санирането на сградата на общинска администрация, проектът за което е част от Оперативна програма „Региони в растеж“.

Административен съд – Благоевград вече потвърди корекцията, която МРРБ наложи, и която община Петрич обжалва. Общината е бенефициент по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2. г. – № BG16 RFOP001-1.035-0004-C01 „Подобряване на енергийната ефективност на обект „Сграда на общинската администрация – обновяване на административна инфраструктура“. В изпълнение на договора и за намиране на фирма, която да извърши ремонта, общината е обявила процедура по Закона за обществените поръчки на прогнозна стойност без ДДС 611 323.34 лв.

Според мотивите на МРРБ за налагане на финансова корекция, и мотивите на Административния съд за потвърждаването й, Община Петрич е допуснала три сериозни нарушения при възлагането на горепосочената обществена поръчка.

На първо място, във въпросната процедура по провеждане на ЗОП, общината е създала ограничителни условия, тоест, правилата за участие в публичната процедура са така поставени, че да отговарят на определен кандидат, вместо кандидатите да отговарят на правилата. С това общината и дирекция „Обществени поръчки“ в лицето на нейния директор Рилка Филипова, са нарушили принципа на конкурентоспособност.

На второ място, в оценката за критерий при избор на изпълнител на СМР на общинската сграда, са записани изрази, които съдът определя като „бланкетни“ и практически противоречащи на Закона за обществените поръчки. Другояче казано, това значи, че обществената поръчка е неправилно подготвена.

На трето място идва нарушението, че след като вече е била избрана фирма изпълнител, нито общината в лицето на кмета Бръчков, нито директор Рилка Филипова са забелязали, че избраната фирма не е представила необходимите документи за сключване на договора. В самата процедура фирмата е декларирала, че притежава техническа възможност и компетентност да извърши санирането на сградата на общинската администрация, благодарение на което е определена като победител.

Така след допуснати 3 сериозни грешки, община Петрич се нарежда сред общините в Пиринско, на които са наложени финансови корекции по проекти на Оперативна програма „Региони в растеж“. А според официална информация от МРРБ, с която Петрич Нюз разполага, на южната община са наложени корекции по общо 4 проекта: по 3 проекта за устойчиво и интегрирано градско развитие и по 1 проект за социална инфраструктура. Първенец с наложени 10 финансови корекции по 8 проекта, засега в областта остава община Благоевград.

 

About Екип Новини

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Студентка застава на подсъдимата скамейка за незаконно държане на дрога в заведение в гр. Благоевград

Районна прокуратура – Благоевград е внесла за разглеждане в съда обвинителен акт срещу С.Ю. (на ...