Структура на рекламната агенцията на оперативно ниво

Оперативното ниво на взаимоотниятаята е от решаващо значение за нейния успех. Тук субектите и техните характеристики са други. Задачата на рекламодателя се изпълнява от представители на маркетинговия отдел на фирмата – рекламодател и рекламоведите от агенцията. На практика те извършват същинската работа, защото и най-добрите стратегически решения биха останали само на хартия, ако не се ръководят от това ниво. Маркетолозите на фирмата и рекламоведите на рекламната агенция управляват цялостния реклалемен процес. Тяхната работа е едновременно организаторска, творческа и контролна.

Задачата на агенцията, представена от свои рекламовед, е да генерира множество идеи и да изберат най-удачната за тяхната фирма. След като това е направено е необходимо да се положат усилие за реализацията на идеята и да се осъществи контрол. Взаимоотнията на оператично ниво се уточняват с помощта на един документ – меморандум. Меморандумът се изготвя от представители на агенцията  се изпраща на клиента за подпис, ако е съгласен или да отрази своите бележки. Копие се дава на всички, които имат отношение към проблема, заинтересовани са илиса изпълнители на поръчката.

Целта е да има максимална яснота. Основният принцип – писането остава винаги. В една кампания участват десетки специалисти. Маморандумът държи всички в процеса на работа. Чрез меморандума се постига и акуратност във взаимоотнията, защото се избягват недоразумения. Той се актуализира текущо. Той е средство с голямо значение за отношенията между рекламодателя и рекламната агенция на оператично ниво, които са много сложни и преплетени. Ако все пак възникнат конфликти, те се оправят на стратегическо ниво. В противен случай може да настъпи разпад на взаимоотношенията, затова се намесват ръководителите.

Източник: https://impress-design.bg/

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Какви видове работни панталони има

Носенето на специализирано работно облекло е задължително при много от професиите. Специфичните дейности, които извършваме ...