Система за контрол на достъпа – вашата сграда трябва да я има

Днес почти всяка бизнес и административна сграда използва някакъв вид система за контрол на достъпа (СКД). Тя представлява набор от софтуерни и хардуерни организационни мерки в дадено съоръжение, с които се решават множество проблеми на сигурността. Охранителните системи от вида позволяват контролиране и управление на посещения в отделни помещения, както и оперативно наблюдение на движението на персонала и времето, в което те са в съответния обект.

СКД е не само хардуер и софтуер, а перфектно обмислена система за проследяване движението на персонала. Тя позволява по всяко време да се осигури наблюдение върху ситуациите, реда, безопасността на персонала и посетителите, както и защита на материалните ценности и информацията.

Разликите между съществуващите днес системи се състоят в това доколко надеждна и висококачествена инсталация на конкретната разработка е направена, и дали програмираните функции са удобни за потребителя. Какви видове преградни съоръжения (турникет) и контролирани точки ще бъдат интегрирани в системата, всеки обект решава индивидуално.

Принцип на работа

Системите, позволяващи да се контролира достъпът и движението в затворена среда се различават основно по мащаб и вид на използваните методи за ограничаване на свободното преминаване на входно-изходните точки. Те имат обаче доста сходен принцип на работа, който ще обясним, вземайки за пример една стандартна конфигурация.

Всеки служител, клиент, посетител на компанията получава идентификатор (електронен ключ) – пластмасова карта или чипов ключодържател със съдържащ се в нея индивидуален код. „Електронни ключове“ се издават на база регистрация на оторизираните лица, използващи системата. Паспортни данни, снимка (видео изображение) и друга информация за собственика на „електронния ключ“ се въвеждат в личната „електронна карта“.

Личната „електронна карта“ на собственика и кодът на неговия „електронен ключ“ са свързани помежду си и се въвеждат в специално организирани компютърни бази данни. На входа на сградата или в помещенията, които трябва да бъдат контролирани, се инсталират четци, които четат съответния код и данните относно правата за достъп на картодържателя, след което предават информацията на системния контролер.

Във всяка СКД на всеки код е присвоена информация относно правата на картопритежателя. Въз основа на сравнение на тази информация и ситуацията, в която е била представена картата, системата взема решение: контролерът отваря или заключва вратите (брави, турникети), поставя зоната в режим на сигурност, включва аларма и т.н.

Всички данни за представяне на карти и свързани с тях действия (преминаване, аларми и др.), се записват в контролера и се съхраняват в компютъра. Данните за събития, обвързани с представянето на карти, може да се използва в бъдеще за получаване на отчети за работното време, нарушения на трудовата дисциплина и др.

Предприятията могат да разграничат четири специфични точки на достъпа:

• контролно-пропускателни пунктове;
• офис помещения;
• помещения с особено значение;
• входове / изходи за преминаване на моторни превозни средства.

В зависимост от вашите цели и нужди, можете да изберете подходящата система за контрол и управление на достъпа. Вероятно най-добрият доставчик на подобна услуга в България е фирма V-Max Protect. Казваме „услуга”, а не продукт, защото компанията се занимава с проектиране, изграждане, инсталиране и поддръжка на цялостни решения за сигурност в частни, обществени и бизнес сгради.

Една малка система за контрол на достъпа ще предотврати проникването на нежелани лица, а на служителите ще се посочат помещенията, до които имат право на достъп. По-сложната конфигурация, освен че ще ограничи свободното преминаване, ще назначи на всеки служител индивидуален график, ще запази и след това ще прегледа записите за събитията от деня. Системите могат да работят както офлайн, така и под компютърен контрол.

Интегрираните от V-Max Protect системи за контрол на достъпа позволяват решаване на множество проблеми със сигурността и дисциплината, автоматизиране на работното време и счетоводството, а също и създаване на работна станция за охрана. Набор от функции, изпълнявани от по-сложните системи, дава възможност да се изготвят програми за изпълнение на конкретни задачи, съответстващи на нуждите на вашето съоръжение.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Всичко, което трябва да знаете за традиционния тайландски масаж

Традиционният тайландски масаж датира от преди повече от 2500 години. Произхожда от древна Индия и ...