Иконите като общение без думи

Иконите в православната вяра са основен ключ за разбиране на църковните дела, живота на Христос и за всичко, което съпътства начина на живот основан на православната догма. Те са комплексен въпрос и за цялостното им разбиране като обект на почитание има много натрупани исторически процеси.

 

За разбирането на всяка отделна икона има исторически, културен, теологичен дори естетически разказ; редом с това върви и артистичния и технически подход при изографисването на иконата. Тя трябва да се изпълни според канона, защото иначе не може да бъде осветена и да стане тази част от религиозния ритуал, която е свързана не с почитание на самата икона, но за общението с Бог.

 

Иконите са начин на невербална комуникация със Словото и Новия завет, така както са предадени в четирите евангелия. Невербална означава без думи. Тоест, това което вярващият вижда като образ или сюжет пред него е свързан с разказа от Новия завет. Има и икони представящи само единични образи; на Христос, Богородица или Богородица с Младенеца, Йоан Кръстител, на много светии на църквата живели много след времето на Христос. Те се различават от иконата на Благовещение, или иконата на Рождество, защото в тях няма разказ за събитие от евангелията, но те са пряк път за молитва и общение с Бог.

 

Иконите трябва да се разбират като основни религиозни средства със символичен характер, които представляват форма на комуникация със света на свещеното виждан през призмата на Православния канон. Те имат особена религиозна функция и за съвременния човек, макар да изглеждат като образи от съвсем друг свят. Вярващите обаче разпознават много добре всеки аспект от образа, който виждат пред себе си.

 

За тези, които все още прохождат във вярата постепенно научават смисъла на иконите както от свещениците в енорията, така и от самия новозаветен разказ, и от житията на светиите изобразени върху иконите. Дори самото знание за иконите идва в момента, в който вярващият човек след като е натрупал в себе си достатъчно материал прочетен от споменатите източници. Когато такъв човек застане пред иконата, тази невидима нишка, която съществува между него и сакралното, вече прониква в него и се свързва с наученото от богословските текстове.

Източник: https://ikonopis.bg/

 

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Факти за спорта, които трябва да знаете

В тази статия ще ви запознаем с няколко интригуващи факти за спорта, които е добре ...