Злата Ризова с пореден сигнал до Прокуратурата за кмета на Благоевград Камбитов

Общинският съветник от Благоевград  Злата Ризова е депозирала в Районната прокуратура в Благоевград сигнал за извършени неправомерни действия от кмета на община Благоевград Атанас Камбитов. Те се отнасят до действията на общинската администрация, в лицето на кмета на община Благоевград, при промяната на собствеността на поземлен имот с №48 по кадастралната карта на местността ,,Бачиново“, който е частна общинска собственост с площ от 170 кв.м.

Още факти:

На 19 май 2019 година е съставен акт №2486 за публична общинска собственост за поземлен имот с идентификатор №04279.607.7, с начин на трайно ползване: общински парк, градина. По искане на Иван Давидков, собственик на ,,Металкоминвест“ЕООД, е депозирано заявление до кмета на община Благоевград, с което моли да бъде прекратена съсобствеността в поземлен имот 042.79.45 и на това основание кметът на общината прави предложение до Общинския съвет Благоевград за продажбата на 411/587 идеални части от горепосочения поземлен имот. Това предложение не е било прието на сесията на Общинския съвет,  провела се на 28.12.2018 година.

Какво казва Прокуратурата?

Заместник-административният ръководител на Районната прокуратура в Благоевград Анита Димова е разпоредила проверка по образувана преписка с №216/2019  година,  която трябва да установи има ли незаконосъобразност в действията на общинската администрация, в лицето на кмета на община Благоевград.

Прокурорът от Районна прокуратура Благоевград  преценява, че действията на общинската администрация в Благоевград, в лицето на кмета Атанас Камбитов, са в нарушение на чл.6, ал.3  от  Закона за общинската собственост,  т.е. промяната на поземлени имоти от публична общинска собственост  в частна такава, без санкцията на Общинския съвет,  е незаконосъобразна.

Районната прокуратура в Благоевград излезе с постановление от 5.06.2019 година, с което изпраща преписката с №216/2019  година на Специализираната прокуратура  в град София по компетентност.

постановление на РБ Камбитов2 ра част постановление на РБ Камбитов

3 част на постанов;ение РБ4 част на постановление6 част на прокуратура Камбитов

About Ива Николова

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Красимир Янков: Честите промени в законите по сигурността водят до нестабилност

„Прехвърлянето на функции от НСО към МВР повдига сериозен въпрос за функционирането на системата за ...