За вас, работодатели: Отпускат пари за разкриване на нови работни места в Пиринско

От днес,7 февруари 2019 година, работодателите могат да подават документи в бюрата по труда в страната за държавно финансиране при разкриване на работни места за безработни от уязвимите групи на пазара на труда – младежи до 29 години, хора с трайни увреждания, продължително безработни лица, майки с деца до 5 години, безработни без квалификация и други.

От Дирекция “Бюро по труда”- Благоевград уведомяват работодателите от общините Благоевград и Симитли, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на програми и насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) през февруари 2019 г., както следва:

Мерки за насърчаване на работодателите, които разкриват работни места и наемат:

  • безработни младежи до 29 г. възраст (чл. 36, ал.1 от ЗНЗ) – свободни средства – 6435 лв.;
  • безработни лица на първите 5 работни места разкрити от работодатели-микропредприятия (чл.50 от ЗНЗ) – свободни средства – 14225 лв.;
  • безработни лица с трайни увреждания включително военноинвалиди на пълно или непълно работно време (чл. 52, ал. 1 от ЗНЗ) – свободни средства – 14638 лв.;
  • безработни лица-самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст (чл. 53а от ЗНЗ) – свободни средства – 10474 лв.;
  • безработни над 55-годишна възраст (чл.55а от ЗНЗ) – свободни средства – 10861 лв.;
  • продължително безработни лица (чл.55в от ЗНЗ) – свободни средства – 17022 лв.;

 

Програма за обучение и заетост на продължително безработни лица – субсидира се наемането на продължително безработни лица от:

  • държавни и общински лечебни заведения, общински училища, общински детски градини, както и предприятия с държавно участие и общински предприятия (Компонент 2) – свободни средства – 13203 лв.;

По горепосочените мерки, работодателите могат да подават заявки за свободните работни места, в периода от 7.02.2019 г. до 15.02.2019 г., включително.

Извън горепосочения срок, работодателите могат да кандидатстват за преференции (финансови средства) и за работни места, на които ще наемат на работа:

  • безработни на „зелени работни места“ (чл. 55д от ЗНЗ) – свободни средства – 13892 лв.;

Допълнителна и конкретна информация може да се получи в: Дирекция “Бюро по труда”- Благоевград, ул. „Иван Михайлов“ №58 на партер и ст.101, етаж 1, както и на тел. 0878281839 и 0878494250.  ДБТ-филиал Симитли на тел. 0748/72263.

About Ива Николова

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Търсите работа? Вижте какво предлага Регионалната служба по заетостта – град Благоевград

Търсите работа? Вижте какво предлага  Регионална служба по заетостта – град Благоевград Дирекция “Бюро по труда” ...