Завършват Дома на покойника, новия зеленчуков пазар, пътя за Рупите и спортната зала в Гранично поделение до края на 2018 г.

35 803 023 лв е бюджетът на община Петрич за 2018 г. Сумата е с 9 733 437 лв повече, сравнено с годината на встъпване на екипа на кмета Димитър Бръчков. Увеличението идва от по-добрата събираемост на местните данъци и такси, по –ефективното управление на общинската собственост и осигуряването на значително външно финансиране за важни общински обекти.

През 2018 г с преходен остатък в размер на 3 114 456 лв ще бъдат завършени: Дом на покойника и паркинг до гробищния парк, спортната зала в Гранично поделение, пътят за Рупите и новият зеленчуковия пазар в Петрич. За подобряване на енергийната ефективност на сградата на болницата ще се инвестират 600 хил лв средства от държавата. В бюджет 2018 е предвидено също закупуването на нов рентген за болницата, като 30% ще е финансирането със собствени общински средства, 70% регулярни месечни вноски от болницата. С осигурено външно целево финансиране ще бъде укрепено и свлачището по пътя Кърналово – Дреново (262 000 хил лв). Тази година Община Петрич ще разчита и на повече пари за капиталови разходи – 4 701 307 лв, което е с 102 хил. лв повече сравнено с миналата година. След години очакване е заложен и нов сондаж на р. Струмешница /145 хил лв/, който да гарантира необходимия дебит на питейната вода за града и три съседни села. Кметът ще предложи на ОбС да определи като обект от първостепенно значение изграждането на довеждащ водопровод и допълнителен резервоар за града. Така с проект за над 2 млн лв ще се кандидатства пред МРРБ. „Обектът е стратегически, защото ще осигурим допълнително гравитачна питейна вода”, посочи кметът.

Повече ще са парите – 420 хил лв за поддържане на уличната мрежа в града. За ул. „Сандо Китанов” е заложена цялостна подмяна на водопровода и нова асфалтова настилка на стойност 100 хил лв извън сумата, предвидена за уличната мрежа . Ще бъдат определени и места за паркиране по същата улица. С близо 400 хил лв има ръст и на средствата, които се насочват към благоустрояването на селата през годината. „Търсим баланса и заради това ,че миналата година в някои села се направиха повече инвестиции, сега насочваме ресурс към други села за подобряване състоянието на инфраструктурата. Средствата разпределяме според неотложност и брой население. Целта ни ще бъде, не да се работи на парче, а всеки започнат обект да бъде напълно завършен”, обобщи кмета Димитър Бръчков. За сравнение – през 2017 г. за селата средствата бяха 586 000 лв., а тази година се предвиждат 928 000 лв., от тях 400 хил лв за благоустрояване на най-голямото село – Първомай и 121 000 за ремонт на читалищни сгради в селата.

В новия бюджет екипът на кмета предлага да бъдат предвидени средства за изготвяне на регулационни и застроителни планове на части от подгорските села, които до днес не са урегулирани. Това създава трудности на гражданите при инвестиционни намерения, изваждане на документи, при разпореждане със собствеността. По отношение на образованието през 2018 г ще бъдат извършени ремонти на три училищни сгради и една детска градина по ОП „Региони в растеж”. Отделно в поименния списък са предвидени 165 хил лв за ремонт на други две училища в града, едно средищно и ОДК. За текущи ремонти в детските градини са определени 219 900 лв., които не са от списъка за капиталови разходи. Допълнително към тях се включва и закупуването на климатици, с което ще се завърши процесът по климатизация на всички групи в градините.
Над две важни стратегии в образованието със собствени средства ще работи също Община Петрич през годината. Първата е Стратегия за превенция и борба с разпространението и употребата на наркотици, която предвижда и осигуряването на видеонаблюдение в дворовете на детските градини. Втората е Стратегия за образователното приобщаване на учениците от ромски произход, като за нейното изпълнение е предвидено да се подобри състоянието на сградния фонд на училищата в близост до ромските квартали. Проектът за бюджет на община Петрич за 2018 г е внесен за разглеждане в Общински съвет.

About admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Мелник се готви за „Златен грозд“ 2020

Фестивалът събира ценители на мелнишкото вино на 8 и 9 февруари Превърналият се в традиция ...