АДФИ: Община Петрич е изразходвала нецелево над 100 000 лв.

Агенцията за държавна финансова инспекция, приключи отчета за първото тримесечие на 2019г.

Агенцията е инспектирала десетки общини, сред които и община Петрич. От отчета, публикуван в сайта на АДФИ става видно, че община Петрич е инспектирана за шест обществени поръчки на стойност 1 453 438 лв. с ДДС.

Установено е, че общината е изразходвала нецелево  123 639 лв. и поради тази причина е съставен Акт за установяване на административно нарушение.

Установени са нарушения 3 на брой на :

– чл. 244, ал 1. от Закона за обществени поръчки ;

– чл. 42, ал. 2, т.6 от Закона за обществени поръчки;

– чл. 126 от Закона за публични финанси.

Предоставяме разпоредбите на Закона за обществени поръчки и Закона за публични финанси, на база на които са установени нарушения от община Петрич :

Вътрешни правила

Чл. 244. (1) Публичните възложители приемат вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки, когато се разпореждат с годишен бюджет, включително със средствата, предоставени по линия на различни европейски фондове и програми, равен или по-голям от 5 млн. лв.

Профил на купувача

Чл. 42. (Отм. – ДВ, бр. 86 от 2018 г., в сила от 01.03.2019 г.)
Чл. 126. Временно свободните средства по бюджета на общината могат да се ползват за текущо финансиране на одобрените по бюджета на общината разходи и други плащания, при условие че не се нарушава своевременното финансиране на делегираните от държавата дейности в определените им размери, както и на местните дейности, и се спазват относимите за общините фискални правила по този закон, като не се променя предназначението на средствата в края на годината.
Интересен факт е, че отмяната на чл. 42 от Закона за обществените поръчки е влязъл в сила от 1.03.2019г.
И не ясно защо, финансовата инспекция цитира и него.

About Ива Николова

One comment

  1. еНджичопсю

    АПАШИИИ БЯЛ ДЕН ДА НЕ МОЖЕТЕ ДА ВИДИТЕ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

Дубайският беглец приватизира БСП

Подводница на Божков и сред кандидатите за лидер на партията След като прокуратурата разпространи записи ...